May 14, 2022

หวยฮานอยมีกี่แบบ

1 min read

หวยฮานอยมีกี่แบบ ปัจจุบันหวยฮานอยมีให้เล่นด้วยกันหลัก ๆ ประจำ 3 แบบรอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เรียกว่า หวยฮานอยพิเศษ ออกผลรางวัลช่วงเวลา 17.15-17.30 น. รอบที่ 2 เรียกว่า หวยฮานอยธรรมดา หรือหวยฮานอยรอบปกติ ออกผลรางวัลช่วงเวลา...